{{currency}}
Přihlášení

Přihlášení do e-shopu

Registrace CZEN

Testování zapletených kol ve společnosti REMERX s.r.o.

Zapletená kola se testují mnoha způsoby, společnost REMERX vybrala 3 nejdůležitější, které Vám krátce popíšeme.

1. Nárazová zkouška kola

Zkouška splňuje otestování popsané v článku 1.03.18 podle pravidel UCI.

 Testovací metoda: Test vertikálního upuštění
     Výplet se upevní do připraveného přípravku. Ocelová kovadlina o hmotnosti 10 kg potažena gumovou podložkou o tlouštce 20 mm se spustí z výšky 30 cm na zapletené kolo.

Místo úderu: Jeden náraz na 90° od ventilku, nastavený mezi paprsky.
Testují se pouze přední kola. Společnost REMERX testuje i zadní kola.

Požadavek (pro hliníková a karbonová kola):
Po testu se nesmí na žádné části kola vyskytnout:

  • Viditelné trhliny a delaminace
  • Změna v bočním profilu nebo v bocích vybíhající přes 1,0 mm
  • Změna v radiálním (paprskovitém) profilu nebo paprskovitě vybíhající přes 1,0 mm

Hodnocení:

Zapletená kola REMERX požadavek zkoušky splňují.

                      
Zapletené kolo SAW při testu               Zapletené kolo SAW po testu              Zapletené kolo RCX po testu

2. Únavová zkouška

Skutečné vlastnosti zapletených kol se projeví při únavové zkoušce, které se provádí podle normy: ČSN EN ISO 4210-7 dle požadavku A.1.1.

Testovací metoda:
     Kola se roztáčí rychlostí 25 km/h (s relativní tolerancí ± 10%) pod zátěží 65 kg (650 N)
a pravidelně narážejí na překážku vysokou 10 mm ± 0,25 mm. Test se provádí na kolech s plášti v počtu 750 000 dopadů mezi pláštěm a překážkou.

Požadavek (pro hliníková a karbonová kola):
Po testu se nesmí na žádné části kola vyskytnout žádné nalomení, uvolnění nebo viditelné trhliny, nesmí dojít ke ztrátě tlaku vzduchu v plášti způsobené poškozením pláště nebo duše kola a nepoškozený plášť musí zůstat na ráfku.

Hodnocení:

Zapletená kola REMERX požadavek normy splňují.

                                  
      Zapletené kolo REMERX při únavové zkoušce          Detail nárazu zapleteného kola na překážku

3. Statická zkouška pevnosti

Zapletená kola se testují při statické zkoušce pevnosti kola, které se provádí podle normy: ČSN EN ISO 4210-7 dle požadavku 4.2.

Testovací metoda:
     Zapletené kolo se opatří pláštěm o odpovídající velikosti a plášť se nahustí na nejvyšší tlak nahuštění následně se kolo vhodným způsobem upevní a podepře na přípravku. Na jedno místo na ráfku se působí statickou silou F podle následující tabulky
na rovinu kola.

Typ zapleteného kol Městké a trekingová jízdní kola Jízdní kola pro mládež Horská jízdní kola Závodní jízdní kola
Síla F (N) 250 250 370 250

Požadavek (pro hliníková a karbonová kola):

Po testu nesmí nastat poškození žádné součásti kola, trvalá deformace, měřeno v jakémkoli místě působení síly na ráfek, nesmí překročit 1 mm.

Hodnocení:

Zapletená kola REMERX požadavek normy splňují.


Zapletené kolo při statické zkoušce pevnosti

Webové stránky, publikační systém & shop: AXIS webdesign studio